Trang chủ / Biểu mẫu / Thủ tục mượn hoặc rút hồ sơ học bạ

Ngày đăng tin: 02-08-2021

Thủ tục mượn hoặc rút hồ sơ học bạ

1. Đối với người thân (Cha hoặc Mẹ) được ủy quyền nhận thay cần phải xuất trình: Căn cước công dân bản photo của người nhận thay và đem theo bản gốc để đối chiếu. 

2. Đối với học sinh cần phải xuất trình: Căn cước công dân bản photo và đem theo bản gốc để đối chiếu. 

Đề nghị người nhận hồ sơ học bạ: Kiểm tra đầy đủ hồ sơ khi nhận; cung cấp các giấy tờ cần thiết, ký, ghi rõ họ tên và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu của nhà trường./.

Mẫu đơn rút hồ sơ học bạ (PHHS nhận thay): /public/filemanager/uploads/Bieumau/Donruthocbadophhsnhan.pdf

Mẫu đơn rút hồ sơ học bạ (HS trực tiếp nhận): /public/filemanager/uploads/Bieumau/Donruthocbadohsnhan.pdf

Mẫu đơn mượn hồ sơ học bạ: /public/filemanager/uploads/Bieumau/Donmuonhosohocba.pdf

Tin liên quan

Điều kiện và thủ tục chuyển trường 02-09-2021
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 02-09-2021
Thủ tục xin học lại 01-09-2021
Mẫu đơn xin phép nghỉ học, đơn xin xác nhận bảng điểm 01-09-2021
Thủ tục mượn hoặc rút hồ sơ học bạ 02-08-2021