Trang chủ / Văn bản ngành / Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày đăng tin: 03-08-2022

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tin liên quan

Vv tăng cường các hoạt động phòng bệnh viêm kết mạc cấp (đau mắt đỏ) 13-09-2023
Triển khai chủ trương tạm thời chưa thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023. 30-08-2022
Triển khai công tác tuyển sinh đại học; cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 15-08-2022
Về mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023 11-08-2022
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình Giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 03-08-2022