Trang chủ / Tin tức / Thông báo về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và chế độ thông tin, báo cáo

Ngày đăng tin: 10-01-2023

Thông báo về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và chế độ thông tin, báo cáo

Quyết định số 07/QĐ-TPST ngày 10/01/2023 về việc phân công viên chức và người lao động trực Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023: /public/filemanager/uploads/Nam%202022-2023/VB%20truong/07-%20QD-phan_cong_truc_tet.pdf

Tin liên quan

Thông báo về việc tổ chức đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và chế độ thông tin, báo cáo 10-01-2023
Quyết định về việc giao số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT năm 2023 09-01-2023
Hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp THPT 06-01-2023
Sinh hoạt Câu lạc bộ Tiếng Anh năm học 2022-2023 17-12-2022
Lịch kiểm tra HKI, năm học 2022-2023 14-12-2022