Trang chủ / Văn bản trường / Thông báo về việc thu học phí, chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022-2023

Ngày đăng tin: 14-03-2023

Thông báo về việc thu học phí, chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022-2023

1. Thông báo chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập: /public/filemanager/uploads/Nam%202022-2023/VB%20truong/423.pdf

Mẫu đơn miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập: /public/filemanager/uploads/Nam%202022-2023/VB%20truong/Mau.pdf

2. Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủNghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ: /public/filemanager/uploads/Nam%202022-2023/VB%20truong/ND81.pdf

3. Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng: /public/filemanager/uploads/Nam%202022-2023/VB%20truong/NQ13.pdf

4. Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 27/02/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng: /public/filemanager/uploads/Nam%202022-2023/VB%20truong/NQ01.pdf

5. Công văn số 451/UBND-VX ngày 03/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng: /public/filemanager/uploads/Nam%202022-2023/VB%20truong/451.pdf

6. Công văn số 458/SGDĐT-KHTC ngày 03/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng: /public/filemanager/uploads/Nam%202022-2023/VB%20truong/485.pdf

7. Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ: /public/filemanager/uploads/Nam%202022-2023/VB%20truong/Q%C4%90%20861.pdf

8. Quyết định số 612/QĐ-TUBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc: /public/filemanager/uploads/Nam%202022-2023/VB%20truong/612.pdf

Tin liên quan

Thông báo về việc thu học phí, chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022-2023 14-03-2023
Thông báo về việc nghỉ và treo cờ Tổ quốc trong ngày Tết Dương lịch năm 2023 27-12-2022
Thông báo về việc xét đề nghị tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" lần thứ 16 năm 2023 21-11-2022
Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp THPT (bản gốc) năm 2022 14-11-2022
Kế hoạch dạy Nghề phổ thông năm học 2022-2023 13-10-2022