Trang chủ / Thủ tục hành chính / Quyết định về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trường THPT thành phố Sóc Trăng năm học 2022 - 2023

Ngày đăng tin: 03-10-2022

Quyết định về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trường THPT thành phố Sóc Trăng năm học 2022 - 2023

Tin liên quan

Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của trường THPT thành phố Sóc Trăng năm học 2022 - 2023 03-10-2022
Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường THPT thành phố Sóc Trăng năm học 2022 - 2023 03-10-2022
Quyết định về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trường THPT thành phố Sóc Trăng năm học 2022 - 2023 03-10-2022
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022. 09-03-2022
Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2022 28-01-2022