Trang chủ / Biểu mẫu / Mẫu đơn xin phép nghỉ học, đơn xin xác nhận bảng điểm

Ngày đăng tin: 01-09-2021

Mẫu đơn xin phép nghỉ học, đơn xin xác nhận bảng điểm

1. Mẫu đơn xin phép nghỉ học: /public/filemanager/uploads/Bieumau/Donxinphepnghihoc.pdf

2. Mẫu đơn xin nghỉ học nghỉ học 01 năm: /public/filemanager/uploads/Bieumau/Donxinnghihoctamthoi.pdf (giấy tờ kèm theo: 01 bản photo giấy CMND/CCCD của người đứng tên trong đơn).

3. Mẫu đơn xin xác nhận bảng điểm: /public/filemanager/uploads/Bieumau/Donxinxacnhanbangdiem.pdf

4. Mẫu đơn xin cấp lại bảng điểm THPT (do bị mất học bạ): /public/filemanager/uploads/Bieumau/DoncaplaibangdiemcapTHPT.pdf

Tin liên quan

Điều kiện và thủ tục chuyển trường 02-09-2021
Thủ tục xin học lại 01-09-2021
Mẫu đơn xin phép nghỉ học, đơn xin xác nhận bảng điểm 01-09-2021
Thủ tục mượn hoặc rút hồ sơ học bạ 02-08-2021