Trang chủ / Biểu mẫu / Điều kiện và thủ tục chuyển trường

Ngày đăng tin: 02-09-2021

Điều kiện và thủ tục chuyển trường

Thực hiện theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT, Thông tư số 50/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT

I. Điều kiện, thủ tục chuyển trường: 

1. Đối tượng chuyển trường

a) Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

b) Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.

2. Hồ sơ, thủ tục chuyển trường

2.1. Hồ sơ chuyển trường gồm:

- Đơn xin chuyển trường theo mẫu do trường đang học (nơi đi) cấp do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

- Học bạ (bản chính).

- Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập).

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

- Giấy giới thiệu chuyển trường do Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác).

2.2. Thủ tục chuyển trường: 

Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

3. Việc chuyển trường được thực hiện: khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định.

Lưu ý: Việc chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập cấp trung học phổ thông thực hiện theo Công văn số 80/SGDĐT-GDTrH ngày 16/01/2023.

Mẫu đơn chuyển trường trong tỉnh: /public/filemanager/uploads/Bieumau/Donchuyentruongtrongtinh.pdf

Mẫu đơn chuyển trường ngoài tỉnh: /public/filemanager/uploads/Bieumau/Donchuyentruongngoaitinh.pdf

Tin liên quan

Điều kiện và thủ tục chuyển trường 02-09-2021
CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 02-09-2021
Thủ tục xin học lại 01-09-2021
Mẫu đơn xin phép nghỉ học, đơn xin xác nhận bảng điểm 01-09-2021
Thủ tục mượn hoặc rút hồ sơ học bạ 02-08-2021