Trang chủ / Thời khóa biểu / Thời khóa biểu ôn tập thi TN năm 2022 (tuần cuối)

Ngày đăng tin: 25-06-2022

Thời khóa biểu ôn tập thi TN năm 2022 (tuần cuối)

Để phục vụ Hội đồng chấm thi Tuyển sinh 10, các lớp KHXH từ 12a6-XH1 đến 12a10-XH5 sẽ chuyển sang học tại dãy A , tầng 2 (từ phòng 1 đến phòng 5). Ngày thứ Hai, Thứ Ba và Chiều Thứ Tư các lớp học theo các lớp KHTN hoặc KHXH. Các buổi còn lại, học theo lớp.

Tin liên quan

Thời khóa biểu HKI, áp dụng từ 26-9-2022 24-09-2022
Thời khóa biểu HKI, áp dụng từ 19-9-2022 16-09-2022
Thời khóa biểu HKI, áp dụng từ 12-9-2022 10-09-2022
Thời khóa biểu HKI, áp dụng từ ngày 05-9-2022 (cập nhật ngày 03-9-2022) 01-09-2022
Thời khóa biểu ôn tập thi TN năm 2022 (tuần cuối) 25-06-2022