Trang chủ / Thời khóa biểu / Thời khóa biểu HKI, áp dụng từ 12-9-2022

Ngày đăng tin: 10-09-2022

Thời khóa biểu HKI, áp dụng từ 12-9-2022

Có thay đổi phân công GV ở các môn: Ngữ văn, Toán, Vật lí

Tin liên quan

Thời khóa biểu HKI, áp dụng từ 26-9-2022 24-09-2022
Thời khóa biểu HKI, áp dụng từ 19-9-2022 16-09-2022
Thời khóa biểu HKI, áp dụng từ 12-9-2022 10-09-2022
Thời khóa biểu HKI, áp dụng từ ngày 05-9-2022 (cập nhật ngày 03-9-2022) 01-09-2022
Thời khóa biểu ôn tập thi TN năm 2022 (tuần cuối) 25-06-2022