Trang chủ / Biểu mẫu / Điều kiện và thủ tục chuyển trường

Ngày đăng tin: 02-09-2021

Điều kiện và thủ tục chuyển trường

I. Điều kiện, thủ tục chuyển trường: (theo Điều 4, Điều 5 của Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1. Đối tượng chuyển trường

a) Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

b) Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.

2. Hồ sơ, thủ tục chuyển trường

2.1. Hồ sơ chuyển trường gồm:

a) Đơn xin chuyển trường theo mẫu do trường đang học (nơi đi) cấp do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký.

b) Học bạ (bản chính).

c) Bằng tốt nghiệp THCS (bản công chứng).

d) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

đ) Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập).

e) Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.

f) Giấy giới thiệu chuyển trường do Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác).

g) Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).

h) Hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác.

i) Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

2.2. Thủ tục chuyển trường: 

Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

3. Việc chuyển trường được thực hiện: khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định.

Mẫu đơn chuyển trường trong tỉnh: /public/filemanager/uploads/Bieumau/Donchuyentruongtrongtinh.pdf

Mẫu đơn chuyển trường ngoài tỉnh: /public/filemanager/uploads/Bieumau/Donchuyentruongngoaitinh.pdf

Tin liên quan

Điều kiện và thủ tục chuyển trường 02-09-2021
Thủ tục xin học lại 01-09-2021
Mẫu đơn xin phép nghỉ học, đơn xin xác nhận bảng điểm 01-09-2021
Thủ tục mượn hoặc rút hồ sơ học bạ 02-08-2021