Trang chủ / Công khai / Công khai quỹ chăm lo cho người mù tỉnh Sóc Trăng do các Tổ bộ môn và Học sinh các lớp ủng hộ.

Ngày đăng tin: 18-04-2022

Công khai quỹ chăm lo cho người mù tỉnh Sóc Trăng do các Tổ bộ môn và Học sinh các lớp ủng hộ.

Tin liên quan

Công khai chất lượng giao dục 2021-2022 20-06-2022
Công khai quỹ chăm lo cho người mù tỉnh Sóc Trăng do các Tổ bộ môn và Học sinh các lớp ủng hộ. 18-04-2022
Công khai chất lượng cuối năm học 2020-2021 09-06-2021
Kết quả vận động Quỹ "Vì người nghèo" năm 2020 25-05-2021
Công khai Thông tin về năm học 2020-2021 30-12-2020